31 december 2018

Till Mostafa Kaoud, krönikör i sydsvenskan

Malmö 30-12-2018

Du skriver att du aldrig känner dig som en flykting i Malmö.
Det skall du inte heller göra eftersom du inte är en flykting. En människa som flyr till närmaste grannland för att sök skydd är en flykting när han träder över gränsen till grannlandet.

När han eller hon beger sig vidare därifrån till ett långt avlägset land som redan i förväg är ett utsett resmål, så upphör flyktingstatusen eftersom flykten övergått till att bli en resa oavsett på vilket sätt denna resa företas.
Du skriver att din son företog en lång migrationsresa som varade i åtta månader och som gick genom nio länder. Säkerligen så gick din s k "flykt" till Sverige till på liknande sätt, alltså en resa genom ett otal länder där du kunde ha fått asyl och uppehållstillstånd långt innan du nådde ditt resmål Sverige.

    Men naturligtvis så var målet med din "flykt" i första hand Sverige och inte att kunna få en fristad i första bästa land du kom till.
Av den anledningen så anser jag att du och alla andra som på liknande sätt påstår sig ha "flytt" till Sverige inte är några flyktingar utan helt enkelt resenärer som i bästa fall kan kallas för invandrare men absolut inte flyktingar.

  Eftersom ingen har flytt till Sverige från något av våra grannländer så vill jag påstå att det inte finns några flyktingar i ordets rätta bemärkelse i vårt land. Ni har inte kommit till Sverige av den anledningen att ni behövde skydd utan av helt andra orsaker. Hade det bara gällt skyddsbehov så hade ni säkerligen kunnat få det långt tidigare i ett land ni passerade på vägen hit.
Mina föräldrar och jag själv, vid fyra års ålder, flydde över gränsen till Österrike 1956 när revolutionen i Ungern bröt ut. Vi var alltså flyktingar i Österrike.
    När vi genom svenska Röda Korsets försorg bussades till Sverige så upphörde vi att vara flyktingar och det skulle aldrig falla mig in att kalla mig flykting här i Sverige eftersom jag aldrig har flytt hit. Jag har rest hit från Österrike, inte flytt därifrån.
Du kan gärna kommentera min åsikt angående din s k flyktingstatus i din nästa krönika och du får också skriva vem som står för denna åsikt. Har också sänt dessa rader till tidningens insändarsida men där kommer den i vanlig ordning inte att publiceras eftersom jag sedan ett antal år är utestängd därifrån.

Gratulerar dig till att ha blivit krönikör hos tidningen. Något som jag och andra personer med liknande åsikter bara kan drömma om.


M V H
Sandor Herold, Malmö1 Kommentarer:

Anonym sa...

Nyfiken på vad Löfvensocialisterna tänker göra för att förhindra att vi inhämtar sannfärdiga analyser om Sverige i Amerika?
Gott Nytt År Berit och tack för alla berikande analyser och inlägg under 2018.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.