12 maj 2019

Mors dag i USA i dag

Detta är skåpmat men tål att tänka på:

Två utav tre vuxna (66%), enl. en Rasmussenundersökning, anser att en kvinnas viktigaste roll är att vara mamma.
Endast 17% instämmer inte och 16% vet inte.

Inte överraskande är det fler kvinnor (72%) än män (60%) som tycker att mamma är den viktigaste rollen.

En undersökning för Fars dag visade att 71% ansåg att vara pappa är den viktigaste roll en man kan ha; 67% av männen och 74% av kvinnorna var överens om det.

Två tredjedelar av alla vuxna tycker tydligen att mammarollen är den viktigaste för kvinnan och 71 % att papparollen är det för alla män.
Detta är en amerikansk undersökning men jag antar att en motsvarande svensk undersökning skull ge ungefär samma resultat.
Om vi verkligen tycker så, vad anser vi då att en mamma, respektive pappa ska göra? Vad innebär det att vara en bra förälder? Hur stort inflytande ska de ha i barnens liv?

Föräldrar som arbetar heltid lägger bara ner 19 minuter varje dag på "vård av egna barn", (enligt ONS's "Time Use Survey"),

Ytterligare 16 minuter tillbringas med barnen som en sekundär aktivitet . Man handlar och sköter hushållsgöromål medan barnen finns i närheten.
En kvinna använder 8,3 timmar till sömn, 2,4 timmar att titta på tv, dvd eller video och 2,2 timmar till hushållssysslor.
Motsvarande för en man är åtta timmars sömn, 2,8 timmar för tv, dvd eller video och 3,5 timmar till hemmasysslor.

Jag vet att jag tidigare ansetts som kontroversiell när jag skrivit att barn ska älskas, vårdas och uppfostras av sina föräldrar. Man kan inte hyra hjälp som ska älska ens barn. Barn på institutioner får säkert näringsriktig mat och torra blöjor men de får inte omvårdnad av någon som älskar dem. De blir flockdjur som uppfostras av andra barn och de omges av vuxna vars enda uppgift är att passa upp på dem.

Föräldrar har inte mycket inflytande över de värderingar som deras barn bibringas.
Om vi verkligen tycker att föräldrarollen är så viktig, hur kommer det sig att vi ordnar våra liv så att vi har så liten tid för våra barn? Varför finner vi oss i att bygga upp ett samhälle som går stick i stäv med våra värderingar?

Jag kan höra argumenten nu: " Båda föräldrarna måste jobba. Vi har inte råd att stanna hemma med barnen".
Men det är just det jag menar...vi har avsiktligt styrt det så .

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.