29 maj 2019

Vi har politiker på livstid

Apropå artikeln nedan

Alldeles för många människor är övertygade om att politik ska skötas av professionella politiker. Grundarna av den amerikanska konstitutionen försökte skapa regler för att undvika uppkomsten av yrkespolitiker, men det tog inte lång tid förrän de makthungriga lyckats kringgå deras regler.
 (se 12th amendment)


Att vara karriärpolitiker nu kräver att personen i fråga ägnar sig åt en ständig valkampanj - speciellt vad gäller presidentposten  och vice - och det är inte att förundras över när man beaktar den makt det ger och alla fördelar. 
En federal politiker har tillgång till så gott som obegränsat med pengar och privilegier för eget bruk och när man väl är "ingift"  i etablissemanget är det bara döden eller pension som kan skilja dem åt. 


De vill betraktas som "allmänhetens tjänare"  och ser som sin uppgift att favorisera och jämna vägen för de som bidragit till valkampanjerna. Det kan innebära pengar, speciella tillstånd som annars är svåra att få och jobb finansierade med skattemedel.
 En politiker kan också sätta käppar i hjulet för vem som helst. Inte för att jag tror att alla gör det, men möjligheten finns som ett hot.


Tänk bara på alla som efter att ha uttalat sig kritiskt om "etablissemanget" (politbyrån?) plötsligt , som genom en tillfällighet, utsätts för IRS och revision. 
Politiker behandlas som aristokrati av pressen och TV-media.

Det hävdas att därför att vi har rätt att rösta på senatorer och representativa har vi demokrati vilket jag ifrågasätter.  Ett bättre sätt vore att utse de styrande genom lottdragning på samma sätt som man nu gör inför jury-rättegångar.Alla  myndiga, ostraffade amerikanska medborgare skulle ha skyldighet att tjänstgöra under en (1) period på någon av de poster som nu tillsätts genom val.  Lönen och pensionsvillkoren ska vara densamma som från det jobb denne person tar tjänstledigt från.
 Presidentposten utses också genom lottdragning.  

Vi skulle alldeles säkert få politiker med samma intelligensnivå som nu och säkert också lika ärliga. Vi skulle slippa alla dessa otroligt tjatiga och slösaktiga valkampanjer och lobbygrupper och det skulle bli en sann representation av det amerikanska folket.


Ser ni några nackdelar? 

(bilden föreställer lotterivinnare)

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Berit,
I Sverige skulle fördelen med detta lotterisystem vara att några från samhällets intellektuella A- och B-lag med hög sannolikhet skulle utväljas. Och vi skulle få ett jämt urval av individer från samhällets alla intellektuella skikt, A-, B-, C- och D-lag. Som det är nu utväljs dessa bara ur samhällets intellektuella C- och D-lag.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.