10 augusti 2019

Allt man gör har konsekvenser


Marxisterna i Kalifornien har tvingat fram en höjning av minimilönen, vilket bl.a bidragit till att återvinnings-industrin är olönsam även i denna “miljö-galna” stat.

Kaliforniens största operatör av återvinningsins-centraler stängde på måndagen och “friställde” 750 anställda.
RePlanet stängde alla sina 284 platser… den åtgärden kom tre år efter att de stängt 191 av sina sorteringsplatser och permitterat 278 arbetare.
Detta kommer att göra det svårt för människor i Bay Area att lämna in återvinningsbart material.

RePlanet är inte ensam:
Consumer Watchdog, en ideell organisation som studerar problem inom Kaliforniens återvinningsindustri, uppskattade att mer än 40% av alla uppsamlingslokaler har stängts under de senaste fem åren.
Bland anledningarna till att återvinningsföretag inte kan hålla sig flytande, trots att de subventioneras av Big Government,  är minimilön-tvånget som införts av regeringen.

"Priset på återvunnen aluminium- och PET-plast har minskat och driftskostnaderna har ökat till följd av höjningar av minimilönen och kravet på sjukförsäkring och arbetstagarnas kompensationsförsäkring, så företaget har insett att driften av dessa återvinningscentraler  inte längre är hållbar, ”sade en talesman i ett uttalande. 

Utan tvekan kommer de “progressiva” som driver Kalifornien att svara med ännu större subventioner, tillsammans med stränga påföljder om man inte återvinner.

Återvinning är tydligen inte lönsam i Sverige heller. Petterssons skriver om det här.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.