27 augusti 2019

Skatter är stöld


Amerikaner betalar inte procentuellt lika mycket skatt som svenskar, men de blir lika glada och tacksamma varje år när de får “tillbaka på skatten”.
En skatteåterbetalning innebär att mer källskatt togs ut än vad man lagligen behövde göra - så med andra ord - regeringen fick ett räntefritt lån.

Källskatt i USA  var tänkt som en "tillfällig åtgärd" för att finansiera andra världskriget och är ett förrädiskt sätt att minimera smärtan och därmed motståndet mot skatter.
Jag minns när det infördes i Sverige och hur upprörd min pappa var eftersom han såg den lömska planen bakom det hela.  Eftersom människor aldrig får och ser de pengar som regeringen håller tillbaka, saknar de dem inte.  Skatter skulle ifrågasättas mycket mer om vi varje månad skulle vara tvungna att skriva en check till Skattemyndigheten.

I år betalar de flesta amerikaner mindre i skatt tack vare förra årets skattereform.  Tyvärr kommer fördelarna med skattesänkningen att vara tillfälliga eftersom Congress och presidenten vägrar att minska utgifterna.
Under de två åren som Reps. kontrollerade båda husen och White House, ökade de federala utgifterna med cirka 7,5 procent, eller cirka 300 miljarder dollar.
Det federala underskottet kommer att uppgå till 1 trillion dollar i år, och den federala skulden är nu över 22 trillioner.  Då räknar man inte de närmare $100 trillioner i  skulder som det inte finns fonder för, vilket inkluderar över $ 70 trillioner i framtida Social Security and Medicare.

De offentliga utgifterna avleder resurser från den privata sektorn, vilket skadar ekonomin och sänker vår levnadsstandarder.  Detta gäller varesig utgifterna finansieras av direkta skatter eller skuld.

Regeringen manipulerar statistik för att vi inte ska notera inflationstakten.  Skatteplanen hjälper regeringen att dölja den verkliga inflationsnivån.
En annan variant av inflation har fått namnet “shrinkflation.” (krympning)
Shrinkflation är när producenter minskar storleken på sina produkter för att undvika eller minimera prisökningar, så att vi konsumenter betalar mer för mindre förpackningar.

Skattesänkningar som inte kombineras med nedskärningar av utgifterna är i själva verket skattehöjningar.

Politikarna kommer bara att minska utgifterna när folket slutar kräva säkerhet och i stället börjar kräva frihet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.