01 december 2019

Akademiker och politik

Varjager har en artikel på sin blogg: “Varför är så många professorer rena antidemokrater i Sverige?”

Min kommentar blev så lång att jag skriver den här:

   Få människor bestrider det faktum att en överväldigande majoritet av universitetsprofessorer både i Sverige och USA befinner sig långt ut på den politiska Vänsterkanten, men man kan fundera över varför. 

“Progressiva” intellektuella ser sig själva som radikaler, som vill krossa kapitalismen och traditionell västerländsk kultur, och de är självklara ledare.
 Men vad är de bästa sättet för dem att uppnå sina mål?

 För de ambitiösa bland dem är en akademisk karriär en bekväm möjlighet.  De behöver aldrig lämna skolans värld och  de ser "en intellektuell karriär som den mest lovande vägen till både inflytande och möjlighet att uppnå sina ideal", förklarade Friedrich Hayek redan 1949 (The Intellectuals and Socialism)

Liksom de flesta människor vill vänsterintellektuella påverka och känna sig viktiga.  Förändring i deras ögon kan bara uppnås genom an allomfattande, kraftfull regering  -  en regering där dessa akademiker kommer att kunna påverka, i form av akademisk "expertis."
De ser sig själva som kontrollanter i Saten vilket ger dem en väg till att bli de socialreformister de vill vara.

Hayek påpekar också att de unga är särskilt mottagliga för idealistiska teorier som syftar till att förändra världen.
Möjligheten att indoktrinera i ett klassrum fullt av mycket påverkbara studenter lockar vänsterintellektuella till akademiska positioner.  Och när en majoritet av akademikerna är Kollektivister är det lätt att dra slutsatsen att "det är så intelligenta människor tänker."
Socialisten kommer naturligtvis att säga att det bara är bevis på att den mest intelligenta personen i dag kommer att bli socialist.

Vi ska inte glömma att det finns ett klart egenintresse också. 
Statliga subventioner och ekonomiskt stöd till studenter utgör en betydande del av intäkterna för universitet. Dessutom dominerar statliga bidrag finansiering av akademisk forskning.
Akademiker skördar ekonomiska fördelar från regeringens generositet.  Det är ingen tillfällighet att de flesta akademiker föredrar stor regering och är antidemokrater.
0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.