12 mars 2020

Invandrarländer och stater drabbas hårdast


The Supreme Court kommer att tillåta Trump-administrationen att fortsätta sin politik som kräver att asylsökande stannar kvar i Mexiko medan deras ansökningar om asyl behandlas.

Den politik, som av administrationen kallas “Remain in Mexico policy,”  officiellt känd som lagen om Migrant Protection Act,  hindrar tiotusentals olagliga att korsa gränsen till USA där de sedan skulle hållas kvar i veckor eller månader medan deras ansökningar behandlas. I stället måste de vänta  i Mexico.

Bill Sardi har en mycket intressant artikel här där han visar på sambandet mellan invandrare,   tuberkulos och Covid-19.

“Det finns två oroshärdar i världen för coronavirus-infektioner: Wuhan, Kina (Hubei-provinsen) och Italien. Båda dessa geografiska områden kämpade med utbrott av tuberkulos innan de drabbades av det muterade COVID-19.
 Konstigt nog verkar coronaviruset sprida sig till resten av världen via flyg från dessa “hotspots” . Men infektionen finns kvar i de infekterade områdena och kan spridas inom ett hushåll, men inte till resten av samhället. Utbrotten måste ifrågasättas eftersom det finns för många falska positiva test för att bekräfta COVID-19,  vilket vid denna tidpunkt inte behöver vara något annat än ett passagerarvirus som åtföljer tuberkulösa infektioner.”

Italiens premiärminister Matteo Salvini hävdade redan i september 2018 att migranter hade fört med sig  en TB-pest till landet.  "Att en TB-invasion utan regler eller kontroller har svept genom Italien, transporterad av migranter som söker asyl i landet.”

Det är inte nödvändigtvis nyanlända migranter som har med sig TB, maskerad som COVID-19,  till Italien. TB kan förbli i ett latent tillstånd i människokroppen under många år innan det bryter ut i sjukdomssymtom.

Sardi säger också att de stater i USA med det högsta antalet COVID-19 är Kalifornien, Texas, Arizona, Florida - de stater där flest migranter passerar gränsen. New York är en annan hamnstad med inrapporterade fall av COVID-19. Detta är ingen slump.

Amerikanska myndigheter borde överväga att stänga södra gränsen till USA tillfälligt till   vårsolståndet, då nivåer av D-vitamin förbättras bland människor.
Den politiska diskussionen  i Italien om att erbjuda humanitärt bistånd till migranter från främmande länder måste ta hänsyn till ekonomiska och hälso-konsekvenser av sådan hjälp. Just nu står både invandrare och infödda italienare inför ekonomisk katastrof genom att tillåta migranter att komma in i landet i  oförminskat antal.


2 Kommentarer:

robban sa...

klart intressant info med kopplingen till tbc och alla positiva tester som logiskt sett inte borde finnas ens med en agressiv spridning

Anonym sa...

I Amerika behöver en sann amerikan inte bli tillfrågad om vad han anser att presidenten bör göra för att rädda Amerika.
Han håller parasiterna borta både från Mexiko gränsen och Europa.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.