06 januari 2021

Det ser inte bra ut

 Det ser ut som att demokraterna kommer att ta båda senator-platserna  i Georgia och det verkar som resultatet från presidentvalet kommer att vara klart i slutet av dagen. Jag ser inte att någon kan komma till undsättning. Landet är förlorat. Välkommen till djungeln.

Partifärgerna här i USA är helt motsatt de vi är vana vid i Sverige. Blått är Vänster och rött är Höger här.


6 Kommentarer:

Anonym sa...

Berit,
jag är övertygad om att de har fuskat i massiv skala - eftersom de inte drar sig för detta och detta är deras enda chans. Men tror också att detta kommer att komma fram. Vid en av de kommunikationer som någon "profet" (jag minns inte vilken) hade med Gud, sade han "I shall overturn, overturn, overturn". Detta innebär att det som sker i de tre olika grenarna "verkställande", "dömande" och "lagstiftande" makten kommer att upphävas och ändras på.
/SB

Berit sa...

Glad att se att det finns åtminstone en optimist

Anonym sa...

Men vad finns det för anledning att ge upp redan nu? Matchen är inte över förrän 21 januari och kanske ännu senare. Mike Pence har faktiskt två valmöjligheter kvar:
Han kan välja att förkasta de två konkurrerande uppsättningarna electorial votes som kommit från de 7 staterna. Då försvinner 84 röster och Trump får då 242 och Biden 212 röster. Ingen kommer upp till 270 röster, varvid valet avgörs av 50 kongressledamöter, en från vardera stat, där republikanerna har röstövervikt 38 mot 12. Så säger konstitutionen. Han kan också välja de electorial votes som lagts av de lagstiftande församlingarna, vilka är konstitutionella i motsats de electorial votes som kommer från guvernörerna, vilka är icke-konstitutionella. Detta är mindre troligt. Tvivel förlamar. Man har ingen nytta av pessimism, även om en sådan inställning ligger nära till hands.
/SB

Berit sa...

När president Trump avslutade sitt rally inför en enorm samling anhängare framför White House i morse - där han uppmanade Mike Pence att underkänna elektorer i stater där det finns bevis för valfusk - presenterade vice presidenten ett brev där han hävdar att han inte har den auktoriteten.

"Om Mike Pence gör det rätta vinner vi valet", sa presidenten i sitt tal.

Men Pence säger i sitt brev att det är "min övervägda bedömning att min ed att stödja och försvara konstitutionen hindrar mig från att hävda att jag har befogenhet att avgöra vilka röster som ska räknas och inte."

Anonym sa...

Men eftersom han "inte kan avgöra vilka röster som skall räknas och inte", så måste han förkasta båda dessa listor från de 7 staterna. Det måste han väl ändå ha befogenhet till - det är ju precis det han säger. Då försvinner 84 röster och ingen uppnår 270 röster. Och då inträder nästa steg.
/SB

Anonym sa...

Berit,
jag tycker att MIke Pence är en riktig förrädare. I mitt tycke har han alltid varit lite suspekt, han är kristen på det typiskt svenska sättet: strykrädd och aggressionshämmad. Allt är bra om man bara får fred och slipper bli utsatt för kritik, man hukar sig och det har Mike Pence gjort hela tiden i en slags skenhelig "fromhet". [Jag tycker faktiskt att den skenheliga "fromhet" är ovanlig i USA och därför har han i mina ögon stuckit ut.]
Nu har han ju ändå gjort det som han sade vara "omöjligt" för honom - valt en av två "slides of electorial votes". Och han valde de som kom från guvernörerna i de 7 omstridda staterna (de icke-konstitutionella) istället för de som kom från de lagstiftande församlingarna (de konstitutionella). Han kommer för alltid att betraktas som en förrädare av den halva av det amerikanska folket som är konservativt och patriotiskt och kommer för alltid att betraktas med förakt - liksom övriga svikare inom det republikanska partiet. Mycket få människor kommer att i framtiden lägga sina röster på dem - eftersom man insett att de bara är intresserade av sin egen karriär och alla lobbyistpengar de kan få under bordet.
Optimist är jag inte, men jag har inte ännu givit upp - inte förrän den 21 januari.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.