29 juni 2021

Pseudopandemi

 Covid 19 var och är en falsk pandemi.  Det var en kraftig överdrift av hotet från en andningssjukdom med låg dödlighet, jämförbar med influensa.

Den påhittade pandemin var en psykologisk operation (psy-op) som syftade till att terrorisera allmänheten. Målet var att vänja folket vid ett drakoniskt system av regeringsförtryck genom att göra dem förtrogna med mekanismerna för en säker stat.

Pseudo-pandemin baserades på en influensaliknande sjukdom som, oavsett ursprung, inte var och inte är en sjukdom som legitimt kan betraktas som orsaken till en "pandemi".
Det enda sättet det någonsin kunde beskrivas så, var genom att man tog bort och ändrade referenser till dödsorsaker i WHO's definition och rapporter.

Iain Davis

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.