04 juni 2021

"Vi gjorde ett stort misstag"

 

 COVID-vaccinets spike protein från injektionsstället kan orsaka organskador.

Forskare hade tidigare antagit att mRNA COVID-vacciner skulle bete sig som traditionella vacciner. Vaccinets spike protein - ansvarigt för infektion och dess allvarligaste symptom - skulle förbli mestadels i injektionsstället i axelmuskeln eller närliggande lymfkörtlar.

"Men ny forskning motsäger den teorin," sa en kanadensisk cancervaccinforskare förra veckan.

”Vi gjorde ett stort misstag. Vi insåg det inte förrän nu, säger Byram Bridle, en viral immunolog och docent vid University of Guelph, Ontario. ”Vi trodde att spike protein var ett bra antigen, vi visste inte att spike protein i sig var ett gift och var ett sjukdomsalstrande protein. Så genom att vaccinera människor ympar vi dem oavsiktligt med ett gift. ”

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.