10 november 2021

Snart kommer alla Förtroendevalda att vara muslimer

 Detroit-förorten Hamtramck var förr en polsk enklav. Polacker var den gamla typen av invandrare - den sorten som assimilerades.  Assimilering är inte längre det som gäller, nu när immigration har ersatts av kolonisering och det gäller för Sverige likaväl som för USA.  Hamtramcks polacker har nu ersatts av muslimer som röstar på sig själva som ett identitetsblock:


Hamtramcks kommunfullmäktige med sina sex medlemmar kommer alla att vara muslimer från och med januari. Det är ytterligare en historisk förstaplats för staden Detroit, känd för sin stora invandrarbefolkning.

Den muslimska befolkningen är knappt över 50 %, men det är allt som behövs.

Den nyvalde borgmästaren är också muslim, vilket betyder att Hamtramck har sett sin sista valda "otrogna" i något ämbete,  och andra förorter ligger inte långt efter.

     I både Dearborn och Dearborn Heights kommer det nya stadsfullmäktige att ha vardera tre ledamöter som är muslimer och för första gången har alla valt muslimska borgmästare för första gången.

Detta borde åtminstone sätta stopp för Regnbågsflaggan framför offentliga byggnader!

Västerlandets etiska värdegrund kommer från kristendomen.  Islams etiska premisser är i grunden fientliga mot Västvärlden.  Islam predikar kontinuerlig krigföring mot alla andra religioner -  kristendomen i synnerhet.
Man behöver bara titta på majoritets-muslimska staters beteende gentemot sina icke-islamiska minoriteter för att förstå  detta – så varför fortsätter västerländska nationer att släppa in muslimer i sina länder och sin politik?

Den islamiska attityden mot Väst grundas på islams etiska värderingar och inget annat. En av anledningarna till att islam har kunnat göra så mycket skada är att västerlänningar i huvudsak har vägrat att erkänna att det är islam( = deras religion), som ligger bakom.
Kanske därför att vi har lagt vår religion åt sidan och ser den som irrelevant för sådana saker som immigration och sociokulturell assimilering ? "Åh, religion hör inte hemma där", säger vi.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.