21 november 2021

Vaccinerade och Icke-vaccinerade

 
Alex Berenson:

Här är ett diagram för dessa två grupper och dubbelt så många vaccinerade engelska vuxna under 60 år dör,  jämfört med ovaccinerade personer i samma ålder.

Och så har det varit i sex månader. Det här diagrammet kan verka otroligt eller omöjligt, men det är korrekt, baserat på veckodata från den brittiska regeringen.
Den bruna linjen representerar dödsfall per vecka av alla orsaker bland vaccinerade personer i åldern 10-59, per 100 000 personer.
Den blå linjen representerar dödsfall per vecka av alla orsaker bland ovaccinerade personer per 100 000 i samma åldersgrupp.

Berenson säger:"Jag har själv kontrollerat underliggande data och denna graf är korrekt. Vaccinerade personer under 60 år löper dubbelt så stor risk att dö som de ovaccinerade. Och det totala antalet dödsfall i Storbritannien ligger långt över det normala.
Jag vet inte hur jag ska förklara detta annat än att dödligheten är  orsakad av vaccin."


Grunddata finns här, ladda ner Excel-filen och se tabell 4:

2 Kommentarer:

Anonym sa...

"Wafaa El-Sadr, chef för avdelningen för global hälsa vid Columbia University i USA beskriver det som att något ”mystiskt” pågår:
– Afrika har varken samma mängd vaccin eller resurser för att besegra covid-19 som Europa, men på något vis tycks de ändå lyckas bättre, säger hon till AP.
Forskarna som nyhetsbyrån pratar med betonar att det är svårt att få en överblick av situationen på kontinenten, eftersom övervakningen av smittspridningen sällan är heltäckande i något land. De påpekar också att trenden snabbt kan vända.
Men faktum är trots allt att bara sex procent är vaccinerade i Afrika, och samtidigt rapporterar Världshälsoorganisationen månad efter månad att regionen är en av de minst påverkade av covid-19 i världen."
/r

Berit sa...


"The low frequency of cases and deaths from the SARS-CoV-2 COVID-19 virus in some countries of Africa has called our attention about the unusual behavior of this disease. The ivermectin is considered a drug of choice for various parasitic and viral diseases and shown to have in vitro effects against SARS-CoV-2. "

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33795896/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.