03 december 2021

Varför prioritera el-bilar?

 


Av högsta prioritet för Vänstern är att tvinga oss att köra elbilar. Dessa fordon är ineffektiva, dyra, opålitliga, osäkra och inte ens bra för miljön.   Vad håller Democrat-Partiet på med?
 

Jerold Levoritz har en teori om att syftet är att göra oss alla mer beroende av elnätet:

    Genom att gynna ett transportsystem som så enkelt kan sluta fungera, ger vi makthavarna möjligheten att stänga ner en hel civilisation. Och även om de inte stänger av den helt, kommer elpriset att styras centralt, vilket ger dem ett övertag hela tiden.

Det enda som Democrats verkligen står för är centralkontroll.

    Med vår avancerade förståelse av komplexa system idag, skulle ingen ingenjör medvetet strukturera ett system där fel vid en enda punkt skulle försätta allt i ett icke fungerande skick under överskådlig framtid. …
Den korrekta slutsatsen här är att samhället, (var och en av oss,)  får inte tillåta att sådan katastrofal sårbarheter byggs in i vår framtid.  En EMP-explosion kommer att eliminera de flesta av den drabbade befolkningen inom sex månader - och det kommer inte att vara trevligt. Svält är ett särskilt otäckt sätt att avsluta våra dagar.

Svält kan användas för att påtvinga människor ideologier som de aldrig annars skulle underkasta sig. Sovjetunionen under Joseph Stalin var ett bra exempel på det.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.