31 maj 2022

Funderingar kring synen på barn

 


Vi har tillbringat de senaste 2 åren styrda av COVID, och har gett upp våra friheter för vad man kallat , "för samhällets bästa" och det har påverkat vår attityd i många situationer.

Lärare har skyddats från ett virus som människor överlever till 99 %+ och det på bekostnad av barns pedagogiska, psykologiska, sociala och fysiska kondition.  

Barn, som har nästan 0 % chans att dö av viruset,  har utsatts för onödiga experimentella vacciner.  Friska barn har tvingats täcka ansiktet med masker i timmar varje dag,  trots att vetenskapen visar att det är onödigt och ineffektivt.  

I 2 år har vuxna varit villiga att offra sina barns välbefinnande för att ge trygghet åt vuxna, när vuxna för inte så länge sedan skulle ge upp allt för trygghet för sina barn istället.  Var det vad som påverkade det som hände i Uvalde?

         Utöver denna tragiska verklighet om vårt nuvarande samhälle, där vuxna inte längre är villiga att offra för barnens bästa, kan man undra hur mycket av det underliga agerandet från polisens sida påverkades av två års samlade ansträngningar för att förtala polisen.
Var dessa poliser tveksamma att utsätta sig själva för fara och riskera att bli kallade rasister när allmänheten skulle få veta att de sköt en person med brun hud?

Vad hände i Uvalde ?

  Det fruktansvärda som hände den 24 maj, och som resulterade i så många barn dödades har upprört hela landet – inte för att Amerika aldrig tidigare har drabbats av en liknande händelse, utan för att för andra gången under sådana omständigheter anlände ett stort antal poliser till platsen, medan mördaren fortfarande dödade barnen ... och de gjorde ingenting. 

Enligt rapporter försökte ansvarig polisman till och med förhindra den Border Patrol-polis som senare dödade mördaren från att komma in i skolbyggnaden. Detta har föranlett att mängder av amerikaner kräver att det är rimligt att man vidtager åtgärder inför framtiden. 

Gab.coms vd Andrew Torba sa detta  när fakta sipprade ut:

"En lärare ställer upp dörren 60 sekunder innan Ramos anländer."
" Poliser kör förbi medan han är utanför och skjuter mot skolan".
"19 poliser och SWAT väntade nästan en timme innan de gick in i klassrummet."


Det rapporteras också att Federal Marshalls  "satte handbojor på och stoppade" föräldrar som var desperata att gå in i skolan för att rädda sina barn, medan poliser väntade utanför i en timme.

Hur är detta vettigt?

Det amerikanska folket förtjänar åtminstone en utredning och svar.

Låna pengar från Kina och skicka till Ukraina

 Rand Paul har problem med det. 

 


Kongressen måste låna pengar från Kina för att skicka hjälp till Ukraina, sa senator Rand Paul (R-Ky.) till "Breitbart News Daily" dagen innan Senaten överväldigande röstade för att skicka 40 miljarder dollar i militärt och ekonomiskt bistånd till Ukraina och dess allierade.

"Jag tror att det är viktigt att förstå att vi inte har några pengar att skicka," förklarade Paul, "Vi måste låna pengar från Kina för att skicka dem till Ukraina. Och jag tror att de flesta förstår det, och många Republicans kommer att säga att det om ett nytt socialt program, men om det är militärt bistånd till ett land, så säger de: 'Ja, det kan vi låna, det är ett nödvändigt lån. '"

Paul röstade emot lagförslaget tillsammans med tio andra republikaner i Senaten och Paul är oroad över den skenande inflation som det orsakar.

USA har för närvarande mer än 30 triljoner dollar i skuld och är skyldig Kina mer än 1 triljon dollar. 

Rand Paul blockerade tillfälligt bidraget till Ukraina men han överröstades senare.

"Att låna pengar från Kina bara för att skicka dem till Ukraina är meningslöst och gör oss svagare och inte starkare", sa Paul. 

30 maj 2022

Bill Maher presenterar några sanningar

 

Verkligen inte politiskt korrekt men notera var han får applåder.

Vet De Någonting?

 

29 maj 2022

Staten lägger beslag på välstånd genom inflation och skatter

 Epoch Times

I en intervju med Wall Street Journal medger USA:s finansminister, Janet Yellen, att den rad av stimulansåtgärder som genomförts av den amerikanska administrationen faktiskt bidragit till att skapa inflationsproblemet. – Inflation är en fråga om utbud och efterfrågan, och de stimulansåtgärder som genomfördes inom ramen för ’American rescue plan’ ökade faktiskt efterfrågan, sade Janet Yellen.

Sedan fortsatte hon naturligtvis med att säga att åtgärderna var lämpliga på grund av ekonomins kollaps och för att regeringarna försökte förhindra en lågkonjunktur.

Det här påminner oss om några av problemen med oproportionerlig statlig intervention och de negativa konsekvenserna det innebär för medelklassen. USA:s regering genomförde orimliga nedstängningar för att minska covid-19 spridningen. Länder som hade strikt testning, såsom Sydkorea och andra asiatiska och europeiska ekonomier, höll ekonomin igång och pandemin under kontroll. Men problemet är större och djupare än så. Centralbanker och regeringar har använt sig av alla politiska åtgärder för att öka efterfrågan på bekostnad av medelklassen genom att urholka reallöner och personligt sparande.

Om det är mer stat man vill ha, så är det detta: mindre tillväxt, högre inflation och fattigare medborgare.

Än värre var att regeringar skapade en betydligt allvarligare inflationsspiral genom att behålla alla stödpaket även efter återöppnandet – långt efter återhämtningen. De förväntade sig en dramatisk ökning av den totala efterfrågan, vilket de också fick. Resultatet är nu högre inflation och lägre ekonomisk tillväxt. Men statens storlek och underskottsbudgetering kvarstår.

Allt staten spenderar betalas av medborgarna. Det finns inga gratispengar, inte ens för bidragstagare när valutan ständigt sjunker i värde. Inflation är en skatt som läggs på de fattiga.

Regeringar undviker inte lågkonjunkturer genom stimulansåtgärder, de gör bara de ackumulerade problemen större genom konstant skuldsättning som centralbankerna tjänar pengar på via kvantitativa lättnader. Denna okontrollerade ökning av penningmängden mätt i M3 leder först till tillgångsinflation och därefter till prisinflation på dagligvaror. Båda konsekvenserna leder till ojämlikhet och en ständig försämring av valutans köpkraft, vilket gör att reallönerna sjunker.

Centralt planerat penningskapande är aldrig neutralt. Det gynnar oproportionerligt de första mottagarna av pengarna – staten och de med tillgångar och skulder – och påverkar negativt de som har en förvärvslön och som har besparingar i kontanter, vilka blir mindre värda med tiden. Inga socialistiska kalkyler kan radera ut det faktum att massiva utgifter finansierade med nyskapade pengar förstör för de fattiga och medelklassen. De kanske säger att de statliga utgifterna går till bidrag som gynnar de fattiga, men så är inte fallet. Bidrag i en ständigt fallande valuta blir irrelevanta, ineffektiva och värdelösa. Det som felaktigt benämns välfärdsstaten håller samtidigt en betydande del av den bidragstagande delen av befolkningen som gisslan.

Staten ger inte överskottsreserver som bidrag. Staten tar från ekonomins befintliga och framtida välstånd genom att trycka pengar, och genom beskattning, stimulansåtgärder och skuldsättning. Men matematiken går aldrig ihop för dem som tror att utvinnings och konfiskeringspolitik kommer att fungera. ”Beskatta de rika” förespråkarna gör medborgarna de låtsas stödja en enorm otjänst. Interventionister kanske använder ursäkten att stjäla från de rika för att ge till de fattiga, men verkligheten är att de statliga utgifterna är så enorma att de inte kan finansiera alla förmåner och bidrag med pengar från en procent av befolkningen. Staten tar från de 99 procenten för att ge devalverade och alltmer värdelösa medel till 45 procent av befolkningen, och i processen sväller en ständigt växande byråkrati för att administrera det hela.

Blev amerikaner glada när staten gav dem en check som betalats med nya tryckta pengar? Se nu när många inte längre har råd med mat, bensin och el.

Staten tar alltid tre när den lovar en. Den enorma ackumuleringen av statsskulden kommer att betalas av de 99 procenten via inflation, skatter eller både och.

Underskottsbudgetering och artificiellt penningskapande är bara två sidor av samma mynt som löser upp en nations befintliga välstånd genom att utfärda fler skulder. Välståndet är detsamma, det är bara fler valutaenheter i omlopp. Därför stiger inte priserna, utan pengarnas köpkraft minskar.

Priset på en vara eller tjänst kan stiga på grund av en utbudskris, men om mängden valuta som ges ut är densamma skulle det vara omöjligt att alla priser steg tillsammans med den. I själva verket skulle andra priser sjunka. Priserna på de flesta varor och tjänster kan bara stiga i samma takt om mängden valuta ökar snabbare än efterfrågan.

Regeringar och centralbanker kommer att fortsätta att införa politiska åtgärder för att öka efterfrågan med ursäkten att det är bäst för alla och förhindrar en lågkonjunktur – tanken är att det gynnar dig. Incitamentet att göra det är enormt, för när det inte fungerar skyller de på företagen, geopolitiken, de rika eller någon annan. Om medborgarna tror att staten kan skapa välstånd genom att trycka pengar, kommer staten att göra det och framhålla sig själv som lösningen på problemet de skapade. Amerikaner fick sin pandemicheck och nu betalar de för den flera gånger om.

Nu ser keynesianerna att det bara finns ett sätt att bromsa inflationen: att sätta en käpp i hjulet för den totala efterfrågan. Men regeringarna kommer inte att minska stimulansåtgärderna, så minskningen av den totala efterfrågan kommer att göra alla i den privata sektorn fattigare.

Inflationen har skapats genom att använda nedstängningen för att massivt öka statens storlek. Janet Yellen säger att inflation är en konsekvens av utbud och efterfrågan, men om så vore fallet skulle Argentina och Venezuela ha låg inflation. Problemet är ett ökande utbud av valuta och en försvagad efterfrågan på den.

De enorma statsutgifternas och den exponentiella pengatryckningens luftslott är en exproprieringsprocess. Staten utökar sin storlek på bekostnad av resten av befolkningen, särskilt på de som försvarar ökande offentliga bidrag.

Politiska åtgärder som ökar efterfrågan lägger beslag på välstånd på tre sätt. För det första genom att driva okontrollerade underskott som finansieras med skulder, vilket innebär högre skatter i framtiden. För det andra genom att höja skatterna för att ”minska underskottet”. För det tredje genom inflation. Statens vikt i ekonomin ökar i alla tre stegen. När det sedan misslyckas, upprepa.

Om det är mer stat man vill ha, så är det detta: mindre tillväxt, högre inflation och fattigare medborgare.

Daniel Lacalle - Ekonom

Den Värdelösa Klassen

 

Det här är vad Schwab, WEF och WHO anser om oss. 

 

Disney gör mig Illamående

 

Hur sjuka är de som driver Disney+? Ta en titt på detta.

 

När mannen som kallar sig Nina West gapar om att man vill uppmuntra den sexuella identiteten för "HBTQ+-elever i klass K till 12", menar han bokstavligen lesbiska, homosexuella, bisexuella, transsexuella, sexuellt förvirrade och i övrigt sexuellt avvikande barn, så unga som 4 år. gammal.

    Ingen sådan person existerar, förutom i de motbjudande fantasierna hos de sexuellt "mångfaldiga". Men det hindrar inte pervs från att försöka skapa dem. 

   De personer de låtsas skydda är lika overkliga som de menstruerande män de kräver att vi ska tro på, men inte för unga för att utsättas för verklig skada. 

Från Twitchy: Forskning visar att de tidiga grundskoleåren är den bästa tiden att nå unga sinnen innan de blir påverkade av "cisnormativt" (läs normalt) tänkande.

28 maj 2022

Lightfoot är Chicagos Borgmästare

 Den 18 maj 2021 informerade borgmästare Lightfoot flera reportrar att hon skulle ge enskilda, privata intervjuer, "enbart till svarta eller bruna journalister." Dagen efter skickade man ut ett meddelande som bekräftade hennes diskriminerande policy och Daily Caller News Foundation stämde henne. 

 I stämningsansökan hävdar man att Lightfoots vägran att bli intervjuad av reportern Catenacci var en kränkning av hans First Amendment-rättigheter och Catenaccis rätt till lika behandling. 

 En månad senare bekräftade hon till The New York Times att hon "absolut" skulle ägna sig åt rasdiskriminering igen. Men hennes talesman vittnade under ed i rättegången att borgmästare Lightfoot lovade att inte delta i mer av denna typ av rasdiskriminering. 

Daily Caller News Foundations reaktion: "Det är verkligen sorgligt att vi var tvungna att göra detta i Amerika 2022. En regeringstjänsteman som diskriminerar baserat på ras, är hur fel som helst. Vi är lättade över att hon äntligen gav efter."

Här är exempel på hennes personlighet: 

 

Med ledare som denna är det inte underligt att Chicagos totala brottslighet, särskilt våldsbrottsligheten, är högre än genomsnittet i USA.

Lördagsgodis

 

27 maj 2022

Ekonomiskt Forum för Psykopater

 
 Davos World Economic Forum (WEF) är en mötesplats för regeringar, globala företag och internationella entreprenörer. WEF, som grundades 1971 av ingenjören och ekonomen Klaus Schwab, ser det som sitt uppdrag att "forma globala, regionala industriagendor" och "förbättra världen". Enligt dess webbplats är "moralisk och intellektuell integritet kärnan i allt de gör."

 WEF var tillsammans med Gates Foundation, en sponsor av  "Event 201", vilket var simulering av en  virus-pandemi, som hölls i New York City den 18 oktober 2019 – samma dag som invigningen av Wuhan Military World Games. Många ser det som "ground zero" av den globala pandemin. Kina har självt hävdat att amerikanska militära idrottare kan ha fört viruset till Wuhan.

WEF har också varit en ledande förespråkare för digitala identitetssystem och i juli 2019 startade de ett projekt för att "forma framtiden med biometriskt aktiverade digital identitetshanteringar för resande".  Med andra ord ett vaccine-pass.

Sedan 1993 har WEF drivit ett program som heter "Global Leaders for Tomorrow".  2004 döptes det om till "Young Global Leaders". Detta program syftar till att identifiera, välja ut och främja framtida globala ledare inom både näringsliv och politik. Faktum är att en hel del "unga globala ledare" senare har lyckats bli presidenter, premiärministrar eller VD:ar . 

Davos World Economic Forum har verkligen varit involverat i den strategiska hanteringen av coronavirus-pandemin, med stor tonvikt på att använda pandemin som en katalysator för digital transformation och införandet av globala digitala identitetssystem.


Tragedin i Uvalde

 

18 Flygbolag, FAA och DOT kommer att stämmas för Vaccintvång

 


 Advokatfirman John Pierce Law har lämnat in en stämningsansökan mot Atlas Air, på uppdrag av US Freedom Flyers (USFF) och Atlas-anställda, och planerar att stämma alla större flygbolag, 18 totalt, plus Federal Aviation Administration (FAA) och Department of Transportation (DOT).

 De  hävdar att vaccinmandaten, som dessa myndigheter påtvingat sina anställda, har kränkt deras konstitutionella, religiösa och medicinska rättigheter.

"I grunden handlar det här fallet om huruvida amerikaner ska åläggas att välja mellan att kunna försörja sig eller att tvingas acceptera en experimentell, farlig medicinsk behandling", står det i stämningsansökan.

Målsägarna är till största delen ovaccinerade piloter, flygvärdinnor och annan Atlas-personal.

"Det handlar också om säkerheten för den amerikanska flygindustrin. Ska piloter – (som enligt federala regler har krav på sig som gör att de är bland de friskaste arbetarna i USA ) – som har tagit ett experimentellt "vaccin" som nu har visat sig ha potentiellt dödliga, långsiktiga biverkningar, tillåtas flyga stora flygplan i våra skyar? Medan de som klokt nog har avstått från ett sådant "vaccin" avskedas från sina jobb?”

26 maj 2022

Den mest Smaklösa reaktionen till Uvalde

 Democrats har reagerat på tragedin i Uvalde på ett karakteristiskt, skrämmande sätt, men ingen av dem har visat sig  mer smaklös än Barack Obama.  Han gillar inte att vi sörjer oskyldiga barns meningslösa död eftersom det distraherar from dyrkan av en brottsling som dog av en fentanyl-överdos samtidigt, som han gjorde motstånd mot polisen.

Detta måste vara botten. Vad kan någon säga som skulle vara mer föraktfullt?

 Obama underblåste ständigt ras-strider i politiska syften och det måste han förmodligen försvara nu. Black Lives Matter-upploppen var väl höjdpunkten för honom. 

Tucker Carlson om Morden i Texas

 

25 maj 2022

Beto O’Rourke är en SOB

 Beto O’Rourke avbröt en presskonferens där Texas guvernör Greg Abbott och borgmästaren i Uvalde deltog och där de adresserade den fruktansvärda skjutningen i skolan, som ledde till att 21 människor dog, inklusive 19 barn. 

 "Du gör ingenting," sa O'Rourke, bara några meter från Abbott. "Du sa att det här inte var förutsägbart, det här var helt förutsägbart och du väljer att inte göra någonting." 

 Man kan höra Uvaldes borgmästare Don McLaughlin skrika åt O’Rourke "Sir du är ohövlig. Var vänlig lämna detta rum. ” Sedan kallade han honom en 'sjuk jävel'. 

 

 

Beto O’Rourke skäms inte att utnyttja denna tragiska händelse för att framhålla sig själv politiskt. 

 Under en av sina utflykter från sin källare under kampanjen 2020 lovade Biden att göra Beto O'Rourke till sin tsar för konfiskering av vapen, för att göra den amerikanska befolkningen försvarslös, genom att avväpna den. 

Kanske var detta skamliga reklamjippo menat som en påminnelse om att O’Rourke är rätt person för jobbet, om hans strävan efter att bli guvernör misslyckas.

24 maj 2022

Vad är Bidens mål med Ukraina?

 
 


Paket på 40 miljarder dollar av militärt, ekonomiskt och livsmedels-bistånd till Ukraina och USA:s allierade godkändes, som ni alla vet av Congress,  och båda partierna var ansvariga för det största biståndsbidraget hittills.
Lagstiftningen, 86-11, stöddes av alla röstande Democrats och de flesta Republicans.

Antagandet kom samtidigt som USA redan har skyfflat in utrustning och pengar till ett värde av 3,9 miljarder dollar , inklusive haubitsar,  Stinger-system,  Javelin missiler, ammunition och beväpnade drönare.

Totalt sett är cirka 24 miljarder dollar av paketet ämnat för att beväpna och utrusta ukrainska styrkor, hjälpa dem att finansiera vapenköp, ersätta amerikansk utrustning som skickas dit tidigare och betala för amerikanska trupper som är utplacerade i närliggande länder.
  Och det finns pengar för att hjälpa ukrainska flyktingar i USA.

En oändlig mängd av amerikanska skattepengar ges till Ukraina utan att man har något uttalat mål och vem vet vad pengarna egentligen används till?  Är det inte dags att båda partierna börjar ställa några svåra frågor? ....Men det törs de nog inte.

Ukrainarna ska naturligt köpa sin vapenutrustning från företag som är Amerika-ägda och dessa företag ger sedan bidrag till amerikanska politikers kampanjer.
Hip, Hip Hurra! Alla är nöjda och glada.

 Redan för en generation sedan längtade Biden efter att bli president. Han var en smart man då - eller åtminstone trodde han att han var det. Men media hade ännu inte sjunkit så djupt att de skulle försöka framställa honom som en seriös person:

23 maj 2022

Ansiktsmasker - mycket mer skada än nytta

 


 En studie i Europa om "Sambandet mellan användandet av ansiktsmasker och Covid -19  visar att "Länder med höga nivåer av "maskefterlevnad" presterade inte bättre än de med låg maskanvändning".

Resultatet av studien publicerades i Cureus Journal of Medical Science den 19 april 2022 och beskriver dess syfte som att "analysera korrelationen mellan maskanvändning och sjuklighet och dödlighet under vintern 2020-2021 i Europa.
Man upptäckte en "måttlig positiv korrelation mellan maskanvändning och dödsfall."
"Data från 35 europeiska länder om sjuklighet, dödlighet och maskanvändning under en sexmånadersperiod analyserades och jämfördes", och omfattade totalt 602 miljoner människor.

Vad andra undersökningar (Scientific American) har kommit fram till är att ansiktsmasker försenar och försvårar barns språkutveckling.
Ansikten är en komplex och rik källa av sociala, känslomässiga och språkliga signaler. Små barn börjar läsa läppar vid cirka 8 månaders ålder, men maskfanatikerna bryr sig inte om det.

Den anonymitet som masker tillhandahåller är en annan allvarlig faktor. Det tillåter potentiella brottslingar att undvika upptäckt eller åtal,  eftersom vittnen inte kan känna igen dem och många stater har sett en ökning av stölder.
Masker underlättar rån i butiker, varuhus och alla sorts affärer men också gaturån, bilstölder  och allmän oordning. Busarna  smälter in lättare på platser där en ansiktsmask tidigare skulle ha väckt uppmärksamhet och misstankar.
I butiker kan de vandra omkring utan att bli granskade av personal eller vakter och andra kunder i ansiktsmasker kommer att tillhandahålla kamouflage.


22 maj 2022

Lektion i Bidenese

 

Detta är det tredje kriget i Donbas

 Gonzalo Lira ger en förklaring till vad som händer i Ukraina och det är inte den vi får från TV och tidningar:

Vems Kropp är Det?

 

Vid vilken ålder är det rätt att döda ett barn? Vid en utfrågning i parlamentets rättsutskott försökte rep Dan Bishop (R-NC) få ett svar från abortförespråkaren Aimee Arrambide:

21 maj 2022

Det luktar Apa

 


 Tidigare har vi fått höra att "Monkeypox"  inte var ett allvarligt  problem, eftersom det inte vanligtvis sprids från person till person.

Men nu verkar det sprida sig som en löpeld. Den 7 maj 2022  inträffade det första fallet i Västvärlden i Storbritannien.
Nu,  mindre än två veckor senare,  finns det dussintals bekräftade och misstänkta fall i sju olika länder utanför Afrika. Fall har dykt upp i Spanien, Portugal och USA,  samtidigt har  fall bekräftats i Italien och i Sverige också.

USA och Australien har också rapporterat sina första fall.

Vissa fall har kopplats till resor från Afrika, men nyare infektioner ha spridit sig på hemmaplan.  

Även om Monkeypox är en relativt ny sjukdom, var fall alltid extremt sällsynta, och ett globalt utbrott ansågs alltid vara mycket osannolikt eftersom det var så svårt att sprida sjukdomen.
En framstående expert på infektionssjukdomar vid Johns Hopkins University säger att detta virus "sprider sig genom fysisk kontakt" och att det kan spridas "genom luftvägsdroppar" under vissa omständigheter ...
Samtidigt hävdar myndigheterna att det verkar spridas särskilt bland män som har sex med andra män.

Myndigheter i Västvärlden agerar verkligen som om det här kommer att förvandlas till något stort.

Världens första globala utbrott av apkoppor (heter det så på svenska?) kommer precis ett år efter att en internationell grupp simulerade en ovanlig stam av den potentiellt dödliga sjukdomen i München.
Det fiktiva träningsscenariot "porträtterade en dödlig, global pandemi som involverade en ovanlig stam av "ap-viruset", som först dök upp i den påhittade nationen Brinia," förklarade Gruppen Nuclear Threat Initiative (NTI).

Och kan man tänka sig:
USA:s regering har beställt 13 miljoner frystorkat Monkeypox-vaccine för 119 miljoner dollar.


Karine Jean-Pierre verkar kvalificerad

 Karine Jean-Pierre ger intryck av att vara ytterligare en okvalificerad person som särbehandlats. 

Till skillnad från Kamala Harris och Ketanji Brown Jackson fick hon inte uttryckligen sin position av identitetspolitiska syften, men hon kan ändå kryssa i fler rutor än någon av dem. 

Hon är inte bara en färgad kvinna utan också uppenbart sexuellt avvikande och en invandrare född av en haitisk mamma på Martinique. Lyssna på henne. Hon har all den färdighet som krävs för att försvara Bidens misslyckade presidentskap.

 

 

Lördagsgodis

 

20 maj 2022

Lyssna till Överste Doug Macgregor

 

Sec. Austin ber Moskva om vapenvila, 

 Om Sverige och Finland min. 7:34

Pengar och Pengars Värde

 


Vår guvernör här i Georgia, Brian Kemp har skrivit under ett lagförslag som KRÄVER en kurs i "Finansiell Läskunnighet" för att få examen i grundskolan. ⁣ 

Lagen träder i kraft 2024-2025 för elever i årskurs 11 och 12⁣ och innebär att de måste ta en halvpoängskurs i ekonomi. ⁣ 

Georgia är den 13:e staten i USA som nu kräver ekonomiutbildning för studenter. ⁣Under de senaste 12 månaderna antog Florida, Nebraska, Ohio och Rhode Island lagar för att genomföra samma sak. ⁣

 "Åtgärden kommer att säkerställa att [elever] lär sig ekonomi i våra skolor - såsom vikten av god kredit och hur man budgeterar riktigt så att de kan bli bättre förberedda för världen utanför klassrummet" ⁣ -Gov. Brian Kemp ⁣

 Ungdomar ska få lära sig att hantera ekonomiska beslut effektivt, vad gäller investeringar, bostadslån, kreditkort, studielån, sjukvårdsförsäkring. 

Mer än 189 miljoner amerikaner har kreditkort och i genomsnitt cirka fyra olika. 

Amerikanerna har en skuld på cirka 12,58 triljoner dollar. 

44 miljoner har studielånskulder, totalt 1,5 triljoner dollar. ⁣

 Kreditkorts-skulden är $1,04 triljoner. 

Ungefär 78 % av amerikanerna lever från lönecheck till lönecheck varje månad.

En ärlig Tabbe

 

Priset på Bensin

 

19 maj 2022

Amerika vänder ryggen åt Disney

 
Nästan 7 av 10 amerikaner är upprörda över Disneys hyllande av HBTQ-rörelsen, och vill inte längre ha att göra med Musse Pigg,  utan kommer istället att söka efter "familjevänliga alternativ", enligt en ny undersökning.
De senaste uppgifterna visar att 68,2% av de tillfrågade nu är "mindre benägna att göra affärer med Disney."  Av dessa är 57,2 % "mycket mindre benägna" att köpa något från underhållningsjätten, som är känd för sina barnvänliga parker och filmer. 

 Vänsteristerna på Netflix har tagit lärdom och försöker rätta till sina misstag efter att insett att "Get woke go broke" är på riktigt.  Men Disney har inte lärt sig.  De degenererade galningarna som har kontroll över detta en gång så älskade företag har precis släppt en ny HBTQ+ klädlinje för barn:

Kläderna har regnbågens Pride-flagga tryckt på T-shirts, babykläder, armband, tröjor, strumpor, ryggsäckar och andra föremål.  Flera plagg har flaggans färger med fiktiva Disney-karaktärer som Musse Pigg.

"Vi står i solidaritet med vår HBTQIA+-gemenskap överallt." 

De driver en  agendan genom att korrumpera barn.

Jag vet inte om uttrycket "Woke" används i Sverige men det är en politisk term som uppstått i USA , och som förespråkar ett uppvaknande till ”politisk medvetenhet av godkända åsikter". En ren hjärntvätt.

Erdogan stänger dörren för Sverige och Finland

 

 

 


Han säger att dessa länder är "Grogrund för Terroristorganisationer"

Läs hela artikeln av Tyler Durden. 

    I måndags uttryckte Turkiets president Recep Tayyip Erdogan sina starkaste avvisande ord hittills angående Finland och Sveriges önskan att gå med i Nato.
 Erdogan har hällt kallt vatten över den kollektiva västerländska entusiasmen för att uppnå den samstämmighet som behövs bland de 30 NATO-medlemsstaterna för att välkomna  nya länder. 

Det talades till och med om att "snabb-godkänna " dem, vilket nu verkar vara en fantasi med tanke på Turkiets hållning.

"Dessa två länder saknar en tydlig hållning mot terrorism" och "Sverige är en häckningsplats för terroristorganisationer", sa Erdogan.
 

   Han påpekade att båda länderna har anslutit sig till andra europeiska allierade för att införa "sanktioner" mot Turkiet, särskilt de senaste restriktioner för vapenförsäljning till Ankara, som går tillbaka till 2019 i samband med det pågående kriget med kurdiska grupper längs dess södra gräns. Turkiets militär har också fortsatt att ingripa mot den syriska kurdiska YPG som har amerikansk och västerländsk stöd.

"För det första kan vi inte säga "ja" till de som inför sanktioner mot Turkiet, att gå med i Nato som är en säkerhetsorganisation, betonade Erdogan när han stod bredvid sin algeriske motsvarighet Abdelmadjid Tebboune vid presskonferensen i Ankara.

 "Hur kan vi lita på dem?" sade han med hänvisning till Sverige och Finland.
Erdoğan sa att Nato skulle bli "en plats där representanter för terroristorganisationer är koncentrerade" om de två länderna går med.

Erdogan sa att "Sverige har blivit ett hem för PKK och andra terrorgrupper"

 

-----
Här är ett bra exempel på att “World government” inte kommer att fungera. "Mina Terrorister är Bra men dina är Dåliga"

18 maj 2022

Kommer en Beväpnad Fågelinfluensa att bli nästa Pandemi?

 Via Mercola 

 När nyheterna om covid-pandemin avvecklas runt om i världen, är det dags att skrämma oss med en annan pandemi, den sk. fågelinfluensan (H5N1). I en intervju den 30 mars 2022, sade fd. direktören för U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield: 

"Jag tror att den stora pandemin fortfarande ligger framför oss, och det kommer att bli en fågelinfluensa-pandemi för människor. Den kommer att ha en hög dödlighet , mellan 10 till 50 %. Det kommer att bli problem."

 I början av april 2022 rapporterades det om en fågelinfluensa som drabbade kycklingar och kalkoner i USA och orsakade att miljoner av dessa djur måste slaktas. Historiskt sett har dock fågelinfluensan aldrig utgjort ett hot mot mänskligheten — det vill säga tills forskare började experimentera och skapade en hybrid som kan drabba människor. 

Bill Gates och Dr. Anthony Fauci har under många år finansierat forskning för att utveckla en patogen för fågelinfluensa som kan infektera människor. En del av den forskningen har utförts i Pentagon-finansierade biolaboratorier i Ukraina. 

Gates finansierade forskning av Dr. Yoshihiro Kawaoka, där fågelinfluensaviruset blandades med H1N1 (svininfluensa) från 2009, vilket skapade en luftburen hybrid som fullständigt kan motstå det mänskliga immunförsvaret och effektivt göra människor försvarslösa mot det. USA och andra länder har redan börjat lagra H5N1-vaccin, och H5N1-vaccinet Audenz marknadsförs "för år 2022." 

Och kan man tänka sig! Det första H5N1-positiva fallet någonsin i USA inträffade i slutet av april 2022.

 

 

17 maj 2022

Hur Dum får Man Vara?

 Bidens nya press sekreterare visar vad hon går för första dagen på jobbet. Joe Biden säger att han omger sig med de "bästa och smartaste." 

Varför ska USA ge en krigsgaranti - till Finland?

 


 Pat Buchanan i översättning

En grundläggande fråga behöver besvaras: Varför, 30 år efter det kalla krigets slut, expanderar vi fortfarande Nato? Ryssland hotar inte USA. När det gäller alla hot som de utgör mot sina europeiska grannar, låt dem ta itu med det själva.

När Ryssland invaderar Ukraina har det historiskt neutrala Finland genomgått en sen omvandling och beslutat att gå med i Nato omedelbart.

Varför? Eftersom NATO-medlemskap innebär att världens starkaste makt, USA, enligt NATO-artikel 5,  skulle gå i krig mot Ryssland, om det landets styrkor passerar Finlands gräns.

Nervös över Rysslands president Vladimir Putins avsikter vill Finland att Amerika är juridiskt och moraliskt bundet att bekämpa Ryssland å dess vägnar, om Putin skulle invadera Finland så som han invaderade Ukraina.

Ur finsk synvinkel är detta fullt förståeligt.

Men varför skulle USA gå med på att gå i krig med Ryssland, det mäktigaste kärnkraft-landet på jorden, om de kränker Finlands gränser?

Hela artikeln här!

Samma resonemang borde också gälla Sverige. (min anm.)

En Bra Anledning att Rösta på Trump

 Dr Anthony Fauci sa i söndags att om fd. presidenten Donald Trump kommer tillbaka till White House  kommer han att avgå från sin post som chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

CNN:s Jim Acosta frågade Fauci om han trodde att om Trump återtog White House 2024 skulle han framgångsrikt kunna hantera en annan pandemisituation,  och om han själv skulle vilja stanna för att vara en del av det eller inte.  
Den högsta medicinska rådgivaren till president Joe Biden sa helt enkelt "nej" till den senare frågan, vilket fick Acosta att fnissa.

"Eh, 'nej' till den andra frågan," sa Fauci som svar på om han skulle sitta kvar på sin post under en andra Trump-period.

Daily Caller

16 maj 2022

Clinton, Epstein och ett Mystiskt Dödsfall

 


 översättning från Martin Armstrongs artikel

 En påminnelse: Jeffrey Epstein tog inte livet av sig.  Media slutade bevaka Ghislaine Maxwells rättegång men hon lever fortfarande och det gör hennes hemligheter också. Hon sitter i fängelse för sexhandel, men inte en förövare har identifierats eller ställts inför rätta. Media missade att nämna att hon nyligen gick med på att avslöja namnen på den påstådda sexringens medlemmar i utbyte mot ett reducerat straff. Om hon skulle avslöja namn på högprofilerade kunder, som politiker, skulle det bara hjälpa hennes sak.

Epstein utövade sannolikt utpressade av högprofilerade individer genom att använda minderåriga flickor som bete. Bill Clinton var en av dessa individer, påstås det, och mannen som länkade Clinton till Epstein dog nyligen under mystiska omständigheter.  Clintons fd. specialrådgivare Mark Middleton gick bort vid 59 års ålder i en "plötslig" död, enligt hans familj. 1994 bad Clintonkampanjen Middleton att be om pengar från Les Wexner, och den som förvaltade pengarna var ingen mindre än Jeffrey Epstein.

Bill har varit kopplad till Epstein sedan dess och påstås ha gett honom tillträde till White House flera gånger.  Middleton är den ursprungliga länken mellan Clinton och Epstein och flög till och med på Lolita Express. Familjen Clinton gjorde sig först av med Middleton, politiskt, 1995  efter att de anklagade honom för att ha missbrukat "kontakter för att imponera på affärskunder" och han "stängdes av från administrationen utan godkännande från ledande befattningshavare" och man inledde en förundersökning mot honom året därpå.

Middleton lämnade politiken helt och hållet och levde ett liv utanför rampljuset. Ändå fanns kopplingen kvar. Så snart Maxwell sa att hon skulle avslöja sin "lista av kunder" gick Middleton plötsligt bort. Tillfällighet?
 Vilka namn kommer Maxwell att avslöja och kommer media att täcka historien?

Läkare ska Vara Tysta

 


Via Mercola

Ett lagförslag i Kalifornien hotar nu att frånta läkare deras licenser om de uttrycker medicinska åsikter som Staten inte håller med om.
California Assembly Bill 2098 betecknar "spridning eller främjande av missinformation eller desinformation relaterad till SARS-CoV-2-coronaviruset, eller 'COVID-19', som oprofessionellt beteende" som motiverar "disciplinära åtgärder" som kan leda till att deras medicinska licens dras in.


        Desinformation relaterad till SARS-CoV-2 inkluderar "falsk eller vilseledande information om virusets natur och risker, dess förebyggande behandling och utveckling, säkerheten och effektiviteten av covid-19-vacciner." Men vad som kan utgöra "desinformation" eller "missinformation" är oklart och lämnas i princip öppet för tolkning av Staten.

        Läkare har en etisk skyldighet att behandla varje patient som en individ och att säkerställa att varje patient får den säkraste och bästa vården.  Lagförslaget 2098 kommer att förvandla läkare till statliga agenter och lämnar ingen att förespråka patienternas hälsa.


        Kalifornien har också infört sex andra lagförslag som syftar till att införliva tyranni i lag, inklusive lagförslag för att kriminalisera "utvidgning av skadligt innehåll", skapa ett centraliserat vaccinationsregister, ta bort finansiering från brottsbekämpande myndigheter som vägrar att följa hälsoföreskrifter, ge mandat till COVID-injektioner för skolbarn , auktorisera minderåriga att samtycka till vaccination och kräver att skoldistrikten utför rutinmässiga covid-tester.

Kamala Harris Säger Absolut Ingenting

 "Vi kommer att arbeta tillsammans... för att arbeta tillsammans när vi fortsätter att arbeta". (34 sek.) 

15 maj 2022

Han, hon, den eller det?

 

Det pågår en utredning av tre mellanstadieelever i Wisconsin som anklagats för att ha använt felaktiga pronomen när de tilltalat sina skolkamrater. Skoldistriktet har lämnat in ett IX-klagomål mot Kiel Middle School-elever och anklagar dem för sexuella trakasserier.

Det kulturell rötan har tillåtit Vänsteristerna att ta tillräcklig kontroll (t.ex. Kalifornien, New York). 

De kan straffa de människor som använder objektivt korrekta pronomen snarare än deras politiskt korrekta påhitt. 


 


Pentagons syn på Ukraina

 Amerikanska skattebetalare ger Ukraina 40 miljarder dollar!

Congress har beslutat att betala löner, förmåner och pensioner för Ukrainas politiska tjänstemän och medborgare. När amerikanska medborgare kämpar för att betala för bostäder, bensin, mat och basvaror, har Congress beslutat att subventionera ett annat land. 

 "I vilket syfte?" 

Defense Intel Agency (DIA) direktör generallöjtnant Scott Berrier, intervjuades förra veckan och inte en enda mediekanal eller politiker diskuterade det. 

Under sin genomgång med Senatens kommitté, fick Berrier frågan "kan Ukraina vinna" konflikten mot Ryssland? Generallöjtnant Berrier svarade: "Det är en svår förutsägelse att göra. Jag tror att vad vi kommer att se är ett utdraget dödläge, om ingen faktor förändras på någon sida."

Med andra ord, ryssarna fortsätter att göra vad de gör, och vi fortsätter att göra vad vi gör för ukranierna. 

 

 Så...Pentagons bästa bedömningen är att man kan uppnå ett dödläge. Miljarder, miljarder dollar skickas till Ukraina, och det mest troliga resultatet är ett dödläge??? 

Fler människor dödas i ett oändligt behov av mer pengar. 

 Varför är inte USA:s politiska ståndpunkt att Zelenskyy och Putin inleder förhandlingar om en lösning?

 Vilka amerikanska intressen drar fördel av att man uppnår ett dödläge, där människor dödas på båda sidor och pengar spenderas på en konflikt som resulterar i väpnade stridigheter om några månader igen?

14 maj 2022

Adjö och Hej

  White House inkommande pressekreterare,  Karine Jean-Pierre kallade Fox News för ett "rasistiskt" nätverk under ett framträdande i mars 2020 på MSNBC.

     "Fox News var rasistiska före coronaviruset, de är rasister under coronaviruset, och Fox News kommer att vara rasistiska efter coronaviruset," sa Jean-Pierre under ett avsnitt som kritiserade konservativa media för att hänvisa till covid-19-pandemin som "Kina-viruset". ”
Det ger en vink om hur den den nya pressekreteraren kommer att behandla journalister från högerkanten under presskonferenserna.

Kollektivtrafikens Framtid

 

Samtidigt, som Democrats spenderar våra pengar på att elektrifiera skolbussar för 350 000 dollar styck för att göra vädret svalare i Boston, ser vi hur väl det artar sig för kollektivtrafiken i Paris: 

 

Ren tur att ingen skadades. Tänk om bussen hade varit full med skolbarn. Deras brinnande kroppar skulle ha släppt ut CO2 i atmosfären, vilket hade varit förfärligt för klimatet.

Lördagsgodis

 

13 maj 2022

Brev från Margaret Anna Alice

  "Menticide  (mentalmord) är ett gammalt brott mot det mänskliga sinnet och anden men systematiserat på nytt.  Det är ett organiserat system av psykologisk intervention och rättslig perversion genom vilket en mäktig diktator kan inpränta sina egna opportunistiska tankar i sinnet hos dem han planerar att använda och förstöra.”

Om du är ett offer för mentalmord, vet du det inte.  Det är det första tecknet.

Färdiga åsikter kan spridas dag för dag genom press, radio och så vidare, om och om igen, tills de når nervcellen och implanterar ett fast tankemönster i hjärnan.

Läs hela artikeln här om hur vi kan tillfriskna om vi lider av detta tillstånd.

Inflation Toppar Listan

Var är "Finansiering av Kriget i Ukraina" och "Abort"?

 

Rand Paul blockerar $40 miljarder till Ukraina

 


Senator Rand Paul har stoppat en snabb omröstning i Senate om ett ytterligare finansieringspaket på 40 miljarder dollar som skapats av Joe Biden och husdemocrats.  Både majoritetsledare Chuck Schumer och senatens minoritetsledare Mitch McConnell godkände en snabb omröstning,  men senator Rand Paul (KY) motsatte sig deras ansträngning.

Trots trycket från de två senatsledarna vägrade Rand Paul att ändra sig så senaten måste vidta andra åtgärder för att övervinna hans invändning, vilket kan ta flera dagar. 

"Min ämbetsed är till den amerikanska konstitutionen, inte till någon främmande nation och oavsett hur sympatisk orsaken är, så är min ed till den nationella säkerheten i Amerikas Förenta Stater", sa Paul i sina kommentarer,  innan han protesterade mot att anta ett snabbt lagförslag. "Vi kan inte rädda Ukraina genom att krossa den amerikanska ekonomin."

Den extra utgiftsnotan på 40 miljarder dollar för Ukraina är mer än Rysslands totala militärbudget. 

De kombinerade Ukrainas hjälppaket överstiger nu 60 miljarder dollar, mer än hela budgeten för USA:s Dept of Homeland Security, inklusive gränsskydd.

Rand Paul är på rätt sida av historien med sin position, och den överväldigande majoriteten av amerikanerna håller med honom. Folkets åsikt är dock irrelevant för Senaten.  Till och med senator Chuck Schumer (D) verkade erkänna denna punkt när han sa att Rand Pauls ståndpunkt "inte var den överväldigande majoritetens åsikt här i senaten.

Schumer skulle ha använt andra termer om han trodde att det amerikanska folket höll med honom. Det gör de inte, och han vet det.

Video här

12 maj 2022

Inflationen "förstärker" behovet av abort

 

 

Democrat Rep. Katie Porter säger att inflationen "förstärker" behovet av abort eftersom maten blir dyrare. 

"Inflation kan hända och det blir dyrare att mata barn och att tanka bilen. Det är precis därför människor måste ha möjlighet att ta ansvar för hur många munnar de kommer att behöva mätta," tillade hon. 

Så om jag vill betala 20% mindre för bensin ska jag göra mig av med ett barn? Vilket underligt resonemang! 

Det är tydligen Democrats budskap inför mitt-termins valet.

Biden skriker om Desperata Hungriga Familjer

 Joe Biden var i Chicago i går och deltog i konferensen International Brotherhood of Electrical Workers. När han framförde sina kommentarer om den amerikanska ekonomin började han skrika om matlådor och desperata hungriga amerikaner. 

 

Någon borde kanske tala om för Joe Biden att det är han som är ansvarig för den ekonomi han klagar över. De misslyckanden han talar om sker under hans ledning. 

Det verkar konstigt, men Joe Biden lovade i sitt inflationstal ett par dagar tidigare, att om folk stöder honom som president, kommer han att fixa inflationsproblemen som Joe Biden skapade förra året. Och nu skriker han om det.

Det kommer att bli dåligt med mat, sägs det

 


Det är redan problem med den globala livsmedelsförsörjningen men det verkliga problemet kommer att bli den mat som inte kommer att produceras under den nuvarande växtsäsongen på norra halvklotet. 

  Priserna på gödselmedel i hela världen har fördubblats eller tredubblats, kriget i Ukraina har kraftigt minskat exporten från en av världens viktigaste matproducenter, en pandemi av Fågelinfluensa utplånar miljontals kycklingar och kalkoner och underligt, opålitligt väder stör jordbruksproduktionen över hela planeten.

*Priset för gödselmedel har skjutit i  höjder som aldrig tidigare skådats, och de globala spannmålsreserverna har sjunkit till extremt låga"nivåer...

* På grund av kriget har jordbruksexporten från Ukraina helt förlamats...

 *Mängden bröstmjölksersättning för spädbarn i USAs affärer är nu bara 40 procent av den mängd som behövs...
    I sex delstater i USA är det ännu sämre..

* I USA har mer än 37 miljoner kycklingar och kalkoner redan dött på grund av den globala fågelinfluensan.
   I Kanada är det 1.7 miljoner fåglar.

* De två största reservoarerna i Kalifornien, Shasta Lake och Lake Oroville, är båda vid "kritiskt låga nivåer".

*Många av de största sjöarna runt om i världen håller just nu på att försvinna eftersom de snabbt torkar ut.

 *Den spanska fruktproduktionen har sjunka till den lägsta nivån på 40 år.

Det sägs att det kommer att bli ännu värre.

11 maj 2022

Vad 20 år av krig i Afghanistan har gett oss...

 
Plus att Talibans armé är nu bättre rustad än någonsin.

Talibanerna har beordrat alla afghanska kvinnor att bära den heltäckande burkan offentligt.

     Den blå burkan blev en global symbol för talibanernas tidigare regim i Afghanistan från 1996 till 2001, och beslutet att göra det obligatoriskt markerar återigen en eskalering av växande restriktioner för kvinnor.

    The Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice läste upp ett påbud från gruppens högsta ledare Hibatullah Akhundzada vid en presskonferens i Kabul.

    Bestämmelsen säger att om en kvinna inte täcker sitt ansikte när hon är utanför hemmet, kommer hennes far eller närmaste manliga släkting att få "besök" och så småningom fängslas eller avskedas från statliga jobb.

Den Inflation han själv Skapat

 

Det är svårt att tro att ens Biden tror på det nonsens han läste från detta förberedda tal. Varje ekonomipolitik som Biden-administrationen har skapat har orsakat massiv inflation, speciellt vad gäller energipolitiken "Green New Deal".

Det nationella genomsnittliga priset per gallon bensin var 2,33 USD i januari 2021, enligt U.S. Energy Information Administration (EIA). Det har gått upp nästan 84 % jämfört med det nuvarande nationella genomsnittspriset på 4,28 USD per gallon. Kostnader för petroleum och raffinerad bensin är inbäddade i varje aspekt av produktionsekonomin. Dessutom har Bidens restriktioner, och senare regler för naturgas och kol fått de totala energikostnaderna att skjuta i höjden. De är viktiga hörnstenar i ekonomisk inflation. 

Under ett löjligt tal i går (utdrag nedan), hävdar Biden att det bara finns två källor till inflation: (1) pandemin (covid-19); och (2) Rysslands invasion av Ukraina. 

Vad han säger här är målmedvetna lögner. 

10 maj 2022

Covid vaccin är 40 gånger dödligare än man tror

 En ny studie från Tyskland visar att antalet personer som lider av allvarliga komplikationer efter att ha fått Covid-"vaccinet" är 40 gånger högre än tidigare känt. 

 Trots dessa chockerande nya avslöjanden skröt den självutnämnda "pandemiexperten" Bill Gates stolt, och felaktigt på France 2 TV,  att de som dör av Covid i själva verket är de ovaccinerade. 

När den franska nyhetskommentatorn frågade miljardären, "vad säger du till människor som tvivlar på Covid-vaccinet?" svarade  Gates:"Om du tittar på dem som dör, är det människorna som inte är vaccinerade. Det är ett mirakel som har förhindrat miljontals dödsfall”:

 

Den tyska studien visar: Antalet personer som lider av allvarliga komplikationer efter att ha tagit covid-vaccinet är 40 gånger högre än tidigare känt. Charité i Berlin genomför en studie om biverkningar av coronavaccinationer. 

Professor Harald Matthes leder forskningen och efterlyser fler deltagare. Studien omfattar 40,000 vaccinerade personer och har pågått under ett år. 

Länk

 

 

Hur mycket pengar som helst

 


I The House of Representatives var man bekymrad att Joe Biden inte spenderar tillräckligt med pengar på verksamheten i Ukraina, så till hans begäran om 33 miljarder dollar lade de till ytterligare 7 miljarder dollar, vilket gör  att stödpaket nu är 40 miljarder.

Det är helt otroligt!  Lyssnar inte någon i Washington DC på sina väljare längre?

DHS Customs and Border Patrols budget, som ska säkra landets gränser,  får cirka 4 miljarder dollar och det är kris vid den södra gränsen.  Samtidigt skickar Biden och Pelosi 40 miljarder dollar till Ukraina?
Ett förslag om ytterligare covid-19-relaterad finansiering, som vissa Democrats vill kombinera med Ukrainas nödfinansiering, kommer nu dessutom att behandlas separat.

Reuters

Texas-representanten Chip Roy (CD-21) exploderar efter att parlamentets democrats skapat detta bidrag på 40 miljarder dollar till Ukraina och sedan kräver att man omedelbart röstar för att stödja det, annars är man en rysk sympatisör.
 Video här!

09 maj 2022

Pelosi: Det är "respektlöst" att inte tillåta kvinnor att göra abort

 

 

Under en intervju i går på CBS News "Face The Nation" med Margaret Brennan, kritiserade Nancy Pelosi (D-CA) de personer som inte stöder abort och sa att den synpunkten var "respektlös" mot kvinnor.

     Pelosis kommentarer på Mors dag gjordes efter det kontroversiella beslutet att Roe v. Wade sannolikt kommer att förklaras ogiltigt.

     "Det här handlar om något så allvarligt och så personligt och så respektlöst mot kvinnor," sa hon. "Här är vi på Mors dag, en vecka när domstolen har slagit kvinnor i ansiktet vad gäller respektlöshet av deras bedömningar om storleken och tidpunkten för deras familjer.  Så, faktum är, låt oss hålla ögonen på bollen.  Bollen ligger hos domarna."

Elon Musk skriver något skrämmande


 

Intervju med en Millennial

 

08 maj 2022

Mothers Day i USA i dag

 

  En Glad Mors dag till alla läsare, alla mammor och alla som har eller har haft en mamma! 

Som de flesta av oss är medvetna om, är mödrar avgörande för artens fortsättning ... och vi måste älska och hålla vår art vid liv.  Särskilt de medlemmar som har namnlappar med könsneutrala pronomen  och insisterar på att män kan föda barn.
Men Hej,  utan några "knäppisar" skulle det inte vara fullständigt och  måste vi befolka Kalifornien på något sätt, eller hur?

Inte Längre Möjlig

 

Min Kropp, Mitt Val

 


Hur kommer det sig att när det handlar om frågor om liv och död, fungerar "Min kropp, mitt val" bara ibland?

När debatten hettar till om Supreme Curts läckta utkast, som skulle helt förändra Roe v. Wade,  har frasen "Min kropp, mitt val"  varit den man använt för att hävda att alla kvinnor har självklara federala  aborträttigheter att göra sig av med foster närhelst de vill.

Men när människor som motsatte sig vaccinering använde frasen under CoVid-19,  vägrade Vänstern att respektera det och tog bort de faktiska konstitutionella rättigheterna,  nämligen rätten att samlas offentligt,  rätten att utöva sin religion och rätten till fritt tal,  för att bara nämna några rättigheter.

Kom ihåg att det inte finns någon rätt till abort i Constitution,  det var bara något man genomdrev under vad man kallade "kvinnors  rättigheter."

 Jen Psaki fördömde naturligtvis inte de aktivistiska planerna på att protestera för aborträttigheter utanför hemmen hos de konservativa Supreme Courts domarna. Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Barrett Coney och överdomare John Roberts.

I stället kallade Psaki  aktionerna för j"fredliga protester" för att skydda kvinnors rätt till abort.

"Presidentens uppfattning är att det finns mycket passion, mycket rädsla, mycket sorg från många, många människor över hela landet över vad de såg i det läckta dokumentet", sa hon. "Vi vill naturligtvis att människors integritet ska respekteras. Vi vill att människor ska protestera fredligt om de vill protestera.  Det är definitivt vad presidentens uppfattning skulle vara”, avslutade Psaki.


 

07 maj 2022

Sanningsministeriet är djupt Olycksbådande och Orwellskt

 

 Det är ingen hemlighet att andra nationer ser USA:s president som ett skämt. I den här videon är australiensiska reportrar chockade över att Biden öppet skrattade åt ett skämt om rekordhög inflation. Han skrattar bokstavligen ÅT oss – De Otvättade! 

Sky News-värd Rita Panahi sa att Sanningsministeriet är "djupt olycksbådande och orwellskt." Korruptionen och tyranniet har blivit så uppenbart att det nästan är skrattretande - nästan. 

Den 25 april 2022 – Twitter accepterade Musks erbjudande och två dagar senare tog Biden samma steg som Hitler när han inrättade sin "Desinformation Governance Board" för att bekämpa "desinformation" (a la George Orwells "Ministry of Truth"). Biden är helt klart ute efter att stoppa Musk och yttrandefrihet. 

 Martin Armstrong

Lördagsgodis

 

06 maj 2022

Tampax i skolorna

  Skolor i Oregon måste snart placera menstruationsprodukter på alla toaletter, inklusive pojktoaletter, och Portland Public Schools (PPS) förbereder sig för att göra det

     Menstrual Dignity Act, undertecknad i lag av guvernör Kate Brown, kräver att grundskolor, mellanstadier och gymnasieskolor placerar produkterna på toaletter, tillsammans med instruktioner om hur de ska användas.

    Skolrådet säger att de ska göra det stegvis och säger att det har börjat placera gratisprodukter i toalettrum för flickor  och för de som inte bestämt sig för vilket kön de tillhör.  De får också instruktioner om vad de kan göra med de tillhandahållna produkterna.

I början av nästa läsår (2022-2023) kommer toaletter på alla skolor att ha produkterna och instruktionerna. PPS säger att detta inkluderar "manliga" toaletter också.

Domare hotas av Aktivister

 


 Democrat-aktivister har offentliggjort namn och adresser till de konservativa domarna i Supreme Court i ett försök att organisera våld mot dem.  Ett högt stängsel har installerats runt domstolsbyggnaden för att stoppa alla våldsamma ansträngningar från aktivister, och domarna har fått personliga livvakter.
 

(Daily Mail) – En aktivistgrupp som heter "Ruth Sent Us" (Ruth Bader Ginsburg) har publicerat adresserna till domarna Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett och överdomaren John Roberts och planerar en "walk-by" av deras hem nästa onsdag den 11 maj.

"Vår 6-3 extremistiska Supreme Court utfärdar rutinmässigt domar som skadar kvinnor, rasminoriteter, HBTQ+ och invandrarrättigheter", står det på gruppens hemsida. "Vi måste resa oss för att tvinga fram ansvar genom att använda en mångfald av åtgärder." 

 Vid alla tidigare tillfällen har denne president och hans radikala administration ställt sig på samma sida som Occupy Wall Street, Black Lives Matter, Antifa och andra våldsamma grupper.
 White House har vägrat att uttala sig mot skrämselförsöket och fördömer inte våld och hot.