23 maj 2022

Ansiktsmasker - mycket mer skada än nytta

 


 En studie i Europa om "Sambandet mellan användandet av ansiktsmasker och Covid -19  visar att "Länder med höga nivåer av "maskefterlevnad" presterade inte bättre än de med låg maskanvändning".

Resultatet av studien publicerades i Cureus Journal of Medical Science den 19 april 2022 och beskriver dess syfte som att "analysera korrelationen mellan maskanvändning och sjuklighet och dödlighet under vintern 2020-2021 i Europa.
Man upptäckte en "måttlig positiv korrelation mellan maskanvändning och dödsfall."
"Data från 35 europeiska länder om sjuklighet, dödlighet och maskanvändning under en sexmånadersperiod analyserades och jämfördes", och omfattade totalt 602 miljoner människor.

Vad andra undersökningar (Scientific American) har kommit fram till är att ansiktsmasker försenar och försvårar barns språkutveckling.
Ansikten är en komplex och rik källa av sociala, känslomässiga och språkliga signaler. Små barn börjar läsa läppar vid cirka 8 månaders ålder, men maskfanatikerna bryr sig inte om det.

Den anonymitet som masker tillhandahåller är en annan allvarlig faktor. Det tillåter potentiella brottslingar att undvika upptäckt eller åtal,  eftersom vittnen inte kan känna igen dem och många stater har sett en ökning av stölder.
Masker underlättar rån i butiker, varuhus och alla sorts affärer men också gaturån, bilstölder  och allmän oordning. Busarna  smälter in lättare på platser där en ansiktsmask tidigare skulle ha väckt uppmärksamhet och misstankar.
I butiker kan de vandra omkring utan att bli granskade av personal eller vakter och andra kunder i ansiktsmasker kommer att tillhandahålla kamouflage.


3 Kommentarer:

Anonym sa...

Ofattbart att mänskligheten låter sig duperas.
Skall vi tvingas ta emot BLODTRANSFUSTIONER med s k "vaccin" i blodet?

Berit sa...


Man kan lägga upp sin egen blodbank inför en planerad operation men också skapa en långtidsförvaring av fruset blod för framtida användning. Här kostar det ca. en dollar om dagen.

Berit sa...


Apkoppor sprids framför allt genom sex bland män, med omkring 200 bekräftade och misstänkta fall i minst ett dussin länder, säger man från Världshälsoorganisationen.
Var är det bäst att homosexuella män placerar sina masker?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.