10 maj 2022

Hur mycket pengar som helst

 


I The House of Representatives var man bekymrad att Joe Biden inte spenderar tillräckligt med pengar på verksamheten i Ukraina, så till hans begäran om 33 miljarder dollar lade de till ytterligare 7 miljarder dollar, vilket gör  att stödpaket nu är 40 miljarder.

Det är helt otroligt!  Lyssnar inte någon i Washington DC på sina väljare längre?

DHS Customs and Border Patrols budget, som ska säkra landets gränser,  får cirka 4 miljarder dollar och det är kris vid den södra gränsen.  Samtidigt skickar Biden och Pelosi 40 miljarder dollar till Ukraina?
Ett förslag om ytterligare covid-19-relaterad finansiering, som vissa Democrats vill kombinera med Ukrainas nödfinansiering, kommer nu dessutom att behandlas separat.

Reuters

Texas-representanten Chip Roy (CD-21) exploderar efter att parlamentets democrats skapat detta bidrag på 40 miljarder dollar till Ukraina och sedan kräver att man omedelbart röstar för att stödja det, annars är man en rysk sympatisör.
 Video här!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.