16 maj 2022

Läkare ska Vara Tysta

 


Via Mercola

Ett lagförslag i Kalifornien hotar nu att frånta läkare deras licenser om de uttrycker medicinska åsikter som Staten inte håller med om.
California Assembly Bill 2098 betecknar "spridning eller främjande av missinformation eller desinformation relaterad till SARS-CoV-2-coronaviruset, eller 'COVID-19', som oprofessionellt beteende" som motiverar "disciplinära åtgärder" som kan leda till att deras medicinska licens dras in.


        Desinformation relaterad till SARS-CoV-2 inkluderar "falsk eller vilseledande information om virusets natur och risker, dess förebyggande behandling och utveckling, säkerheten och effektiviteten av covid-19-vacciner." Men vad som kan utgöra "desinformation" eller "missinformation" är oklart och lämnas i princip öppet för tolkning av Staten.

        Läkare har en etisk skyldighet att behandla varje patient som en individ och att säkerställa att varje patient får den säkraste och bästa vården.  Lagförslaget 2098 kommer att förvandla läkare till statliga agenter och lämnar ingen att förespråka patienternas hälsa.


        Kalifornien har också infört sex andra lagförslag som syftar till att införliva tyranni i lag, inklusive lagförslag för att kriminalisera "utvidgning av skadligt innehåll", skapa ett centraliserat vaccinationsregister, ta bort finansiering från brottsbekämpande myndigheter som vägrar att följa hälsoföreskrifter, ge mandat till COVID-injektioner för skolbarn , auktorisera minderåriga att samtycka till vaccination och kräver att skoldistrikten utför rutinmässiga covid-tester.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.