21 augusti 2022

Är Ryssland eller Europa målet för Washingtons sanktioner?

 


 Paul Craig Roberts (översättning)

Washingtons "ryska sanktioner" är det bästa som någonsin hänt Ryssland. Sanktionerna tvingade Ryssland bort från hennes meningslösa försök att vara en del av Väst, vände henne mot sina verkliga allierade och tvingade Ryssland att göra vad hon borde ha gjort för länge sedan - fakturera sin energi i rubel och på så sätt stödja sin egen valuta istället för henne fienders. Washingtons sanktioner gynnar också Ryssland genom att riva upp Nato-ländernas ekonomier, orsaka oenighet bland EU-medlemmarna, och slutligen få européer att undra varför deras regeringar stöder Washingtons krigshets på bekostnad av de europeiska folken.

Washingtons sanktioner drabbar Washingtons europeiska imperium. Det europeiska riktmärket för priset på elkraft har stigit 500 % till 509 USD per megawattimme. Det europeiska naturgaspriset är tio gånger högre än det var för ett år sedan. Den idiotiska tyska regeringen "hjälper" situationen genom att lägga ytterligare skatter på naturgas.

Tyska industriledare uttrycker oro över att Tyskland, som nekats energi genom Washingtons sanktioner, kommer att av-industrialiseras. Amerikanska ägare av bilar tillverkade av Mercedes, Porsche, BMW och Volkswagen kan snart få problem att skaffa reservdelar för att hålla igång sina bilar.

Konkurserna i Europa exploderar. Under de senaste tre månaderna har antalet konkurser ökat med 11,9 % i Danmark, 14,7 % i Belgien och 74,4 % i Lettland.

Samtidigt gynnas Ryssland av höga energipriser och en stark rubel.

Frågan är: Är det verkliga målet för Washingtons sanktioner Ryssland, eller gör Washington Europa ännu mer underordnat Washingtons dominans genom att driva ner de europeiska ekonomierna?

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Vi är inte ensamma:
https://swebbtv.se/w/1Nv8ZnSaxHfPdwR3vkdnFL

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.