30 augusti 2022

Insekter är inte människoföda

 
USA och Nederländerna lägger redan ner  jordbruk nu i början av en allvarlig livsmedelskris som kan förvandlas till hungersnöd åtminstone i 3: e världen. Det skulle då vara en modern holodomor, ett avsiktligt massmord genom svält. Jordbruket i hela EU står runt hörnet.
Allt för "klimatet", den centrala förevändningen för hela den revolution som WEF kallar "den 4 industriella revolutionen" vi befinner oss i i början av. Allt vilar på denna lögn.

I det danska folketinget talas det om att vi ska äta insekter, Samvirke lovar oss att blanda insekter även i kött, det finns regler för att föda upp insekter, även grisarna måste utfodras med dem enligt ny lagstiftning, men mycket tyder på att de till och med är extremt skadliga för människor med sitt innehåll av det cancerframkallande ämnet Kitin. Det värsta är att de redan är blandade i maten i USA, så undersök etiketten noggrant. Så länge du kan lita på det.

 

Hela artikeln med länkar från Snaphanen

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.