11 januari 2023

Förbud mot Gasspisar

 


 Efter en  rapport om att gasspisar är ansvariga för 13 % av fallen av astma hos barn i USA kommer nyheter om att en federal myndighet överväger att förbjuda dessa spisar.
 "Produkter som inte kan göras säkra kan förbjudas", säger en kommissionär för Consumer Product Safety Commission.  Han säger att "alla alternativ beaktas" för den "dolda faran" med gasspisar, som finns i mer än en tredjedel av hemmen i landet. CNN rapporterar att CPSC har övervägt att vidta åtgärder under lång tid och lyssnar nu till offentliga synpunkter i ärendet.

 Om gasspisar inte förbjuds finns det andra åtgärder man kan vidta, bland annat att sätta standarder för utsläppen från dem. Utan ordentlig ventilation kan gasspisar skapa halter av kvävedioxid, kolmonoxid och fina partiklar till en koncentration som förklarats osäkert av Naturvårdsverket, och spisarna har kopplats till andra andningssjukdomar utöver astma också. CPSC säger att en "lång process" kommer att vara involverad innan några regleringsåtgärder vidtas.

Så här går det till:
"Först skriver de i Media om hur farligt det är, sedan kommer man med varningsetiketter, därefter en betungande skatt och till sist en direkt kriminalisering."

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.