25 januari 2023

Från Per Held som avskyr insekter som föda.

 
Varför är det på tapeten käka inblandning av processade insekter i vår vanliga mat?
Det handlar inte att spänna bågen mot kulinariska höjder, det handlar bara om att minska vårt klimatavtryck, denna inblandning nu godkänd av EU.
Runt hörnet tex i produkten isterband.
Det blir nu att läsa det finstilta etiketterna i butiken.
Mjöl har jag hört kommer i fråga, definitivt processad mat blir utsatt.
Blir det allt för uppenbart byter fabrikerna namn på substitutet.
Denna inblandning kan jag omöjligt acceptera.
Hummer, Krabba, kräftor, ostron vid högtidliga tillfällen OK.
Här ett abstract från Livsmedelsverket.
INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK | LUNDS UNIVERSITET EXAMENSARBETE FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I LIVSMEDELSTEKNIK
Marcus Jacobsen och Mattias Stenström | 2021

Abstract:
….det kommer troligen att spela en stor roll i sökandet efter framtida proteinkällor. Mjölmaskens klimatavtryck är betydligt mindre än för traditionell boskap och är därför av intresse. Insekter som människoföda är ganska outnyttjat i Sverige och västvärlden. I samband med den nya lagstiftningen uppstod ett intresse att basera vårt examensarbete kring denna produkt. Syftet med arbetet var att ta fram ett isterband (en svensk korv) där den konventionella proteinkällan byttes ut mot insektsprotein för att med hjälp av en testpanel få ett betyg på produktens totala upplevelse som livsmedel. Syftet var också att jämföra näringsvärden och klimatpåverkan med traditionella isterband och dess traditionella proteinkällor. Under de fem testkörningarna som gjordes för att ta fram ett isterband användes olika tillvägagångssätt och förberedelsemetoder, där det femte skulle bli det slutliga receptet. Saltning, rökning och jäsning med tillsatt startkultur var tre behandlingar som skulle spela en avgörande roll. Förutom livsmedelssäkerhet gav processerna även smak och karaktär. 

Från det färdiga resultatet kunde ett sensoriskt test utföras av tio otränade testpersoner. Deltagarna svarade på frågor och lämnade kommentarer som skulle ge ett större perspektiv på det färdiga resultatet, mjölmask isterband. Sex olika analyser gjordes sedan på det färdiga mjölmasksisterbandet, vattenaktivitet, vattenhalt, proteinhalt, fetthalt, energiinnehåll och beräkning av kolhydratinnehåll. Resultaten av det sensoriska testet för det slutliga receptet av mjölmask isterband och utvärderarnas kommentarer ansågs vara positiva. 

Det går att ta fram ett isterband med protein från insekter som smakar gott, men det krävs produktutveckling för att jobba på de negativa delarna. Enligt de studier, rapporter och resultat från våra näringsvärdesanalyser som används för att jämföra klimatavtrycket för mjölmask och konventionellt kött kan man definitivt säga att mjölmaskskött ger ett lägre klimatavtryck och kräver mindre resurser när man jämför motsvarande mängd konventionellt kött . Ett isterband gjort på mjölmask istället för traditionellt kött, som nöt- och fläsk, kommer i de flesta avseenden näringsmässigt att vara ett bättre alternativ. Mjölmasken isterband kommer att ha en mindre andel mättat fett och innehåller också mer av de essentiella fettsyrorna än de gör i traditionella isterband gjorda på fläsk eller nötkött. Dessutom är vitaminer och mineraler teoretiskt tillräckligt höga för att täcka en persons rekommenderade dagliga intag av vitaminer och mineraler….


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.